logo
 • гр. София, бизнес център SONIQUE

 • ул. Акад.Стефан Младенов 46, ет.8, 22А

 • 09:00 - 18:00

 • ПОН - ПЕТ

Начало >Често Задавани въпроси

Често Задавани въпроси
Общи въпроси

 • Как да работим, когато касовият апарат е на ремонт?
  • За времето, през което касовия апарат е на ремонт, от сервизната фирма ще Ви бъде издаден протокол. На него ще бъдат описани индивидуалния номер на касовия апарат, както и номера на фискалната му памет. При проверка от орган на НАП е необходимо да предоставите описания протокол. С цел да бъдет избегнати злоупотреби, при приключване на ремонта и получаване на касовия апарат е необходимо протоколът да бъде върнат на сервиза. 
   Трябва да издадете 'касова бележка от кочан' - хартиен документ от прономерован и прошнурован кочан с касови бележки, регистриращ продажба на стока или услуга в търговския обект. Тези бележки се прилагат към книгата за дневни финансови отчети.
   Доказателство за извършения ремонт пред орган на НАП остава вписан в паспорта на фискалното устройство.

 • Загубил съм паспорта на касовия апарат, какво да правя?
  • При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на касов апарат се издава дубликат от производителя или вносителя, като върху паспорта се отбелязва, че е дубликат. 

 • Необходим ли ми е касов апарат?
  • Един от въпросите, които вълнуват търговците при регистрация на фирма, особено тези, които го правят за първи път, е дали ще им е необходим касов апарат. На въпроса не може да бъде отговорено еднозначно.

   За повечето видове дейности няма нормативна уредба, която да задължава търговците да имат касов апарат. Тук е мястото да вмъкнем, че от 01.04.2012 г. всички касови апарати следва да са свързани с Националната агенция по приходите.

   С каквато и дейност да се занимавате, се предполага, че сте на пазара, за да генерирате печалба, а печалба без парични постъпления (плащания към вас) не е възможна. Паричните постъпления получавате под формата на пари в брой или преводи на суми по банков път.

   Необходимостта от касов апарат се обуславя от естеството на дейността. Ако дейността ви го позволява, можете да получавате плащания само по банков път. Много фирми се разплащат само по този начин, което освен редица други предимства, улеснява и воденето на счетоводство.

   Има редица случаи, в които това не е възможно. Например ако се занимавате с продажба на хранителни стоки, вероятно ще ви е трудно да убедите клиентите си да отидат до най-близката банка, за да ви преведат парите за направените покупки. Същото важи за почти всякакъв вид търговия на дребно.

 • Какви документи са необходими за касовия апарат, в случай на проверка от орган на НАП?
  • В стационарен търговски обект лицето е длъжно да постави на видно за клиента място до касовия апарат:

   1. Копие на актуално свидетелство за регистрация на касовия апарат;

   2. Съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с компетентна ТД на НАП според местонахождение на търговския обект.

   3. Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговския обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар, или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.

 • Необходимо ли е да се ходи в НАП за да се регистрира касов апарат?
  • Не, производителят или сервизната фирма извършват онлайн регистрация към НАП посредством специално разработен за целта софтуер. Така клиентът получава касовия апарат фискализиран, регистриран и готов за употреба.

 • Каква е гаранцията на новите касови апарати?
  • Гаранцията на новите касови апарати е 12 месеца от закупуването им. За гарационна карта служи Договорът за сервизно обслужване.

   Нарушаване на гаранцията настъпва при:

   - изгубен Договор за сервизно обслужване;
   - опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или неоторизиран сервизен център;
   - случай на повреда, причинена от неправилна експлоатация;
   - случай на нарушаване на физическата цялост на стоката.

 • Какво представлява касовият апарат?
  • Касов апарат е електронно устройство за изчисляване и регистриране на продажбите. Съвременните касови апарати отпечатват касова бележка за продажбата. Първите касови апарати се появяват с цел предотвратяване на злоупотреби от страна на продавачи. Касовите апарати са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти.

 • Преди или след регистрация по ЗДДС трябва да закупя касов апарат?
  • В случай, че фирмата ви се регистрира доброволно по ЗДДС преди да започнете дейност, ви съветваме да отложите покупката на касов апарат, докато регистрацията по ЗДДС, тъй като в противен случай ще се наложи отново да посетите доставчика си на касови апарати за въвеждане на ДДС номер.

 • В обекта, в който работи моят касов апарат няма достатъчно покритие. Какво ще се случи, когато връзката с НАП прекъсне? Ще блокира ли касовият апарат?
  • Преди всичко Ваше задължение е да подберете оператор, който осигурява достатъчно добро покритие в обекта. Връзката с мобилния оператор ще се проверява от касовия апарат, като при липса на връзка за период от 3 последователни дневни отчета (3 работни дни), системата ще бъде блокирана за регистриране на продажби до осъществяване на връзка.

 • Ползвам ли данъчни облекчения за покупка на касов апарат?
  • ДА. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане можете да намалите печалбата си със стойността на касовия апарат.

 • Какво е необходимо за регистрация на касов апарат?
  • При регистрация на касов апарат е необходимо: 

   - Да знаете дали вашият касов апарат е одобрен от Български Институт по Метрология (В паспорта на устройството на една от първите страници е записан номер на свидетелство и до кога важи съответното свидетелство).
   - Оригинал на паспорта на касовия апарат.
   - Свидетелство за регистрация на касовия апарат (Издава се от сервизната фирма и се заверява от съответното поделение на Национална Агенция по Приходите).
   - Договор със сервизна фирма (притежаваща удостоверение за съответният тип касовия апарат) за абонаментно сервизно обслужване.
   - Фискален касов бон, показващ нормалната работа на касовия апарат

 • Къде мога да видя одобрените модели касови апарати?
  • На страницата на НАП е представен Регистъра на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр).

   http://portal.nap.bg/ospage?id=206

 • Стационарен или мобилен касов апарат?
  • Ако ще продавате на едно определено място (търговски обект), а не в движение, най-подходящия касов апарат за вас е стационарният.

   В случай, че продавате в движение, вие имате нужда от мобилен касов апарат, който е изключително удобен поради компактния си размер и наличието на батерия.

   Другият показател, по който да се ориентирате от какъв тип фискално устройство имате нужда е колко стокови групи ще имате. Има касови апарати, в които можете да вкарате определен брой стокови групи като обедините различните продукти по някакъв признак. Например хляб и закуски ще ги обедините като Тестени. Напълно индивидуално е, ако вие предлагате много и различни на вид продукти, то трябва да изберете касов апарат, който поддържа 8 - 10 и повече стокови групи. Това, разбира се, е обвързано и с цената на касовия апарат. Колкото повече стокови групи и функционалности предлагат устройствата, толкова по-висока е цената. Има касови апарати, които не работят със стокови групи, а подобно на фискалния принтер отпечатват наименованието на самия продукт.

 • Касов апарат работещ като фискален принтер
  • Вие можете да свържете и касов апарат към софтуера, с който работите (стига да са съвместими) или към вашата складова програма. По този начин отново имате възможност да използвате баркод скенер, за да маркирате стоките си, а касовият апарат действа като принтер. Този вариант е доста удобен, а и популярен, защото по този начин, ако възникне проблем със системата, можете директно да издавате касов бон от касовия апарат. Но в този случай трябва да се има предвид, че в един определен момент информацията ще се разминава и може да възникне проблем при ревизия.

Технически въпроси

Експресна поръчка