logo
  • гр. София, бизнес център SONIQUE

  • ул. Акад.Стефан Младенов 46, ет.8, 22А

  • 09:00 - 18:00

  • ПОН - ПЕТ

Сторно бележки

Касова бележка от кочан с надпис 'СТОРНО' документира:

- корекция при връщане на стока;

- рекламация на стока;

- грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция).

Касова бележка от кочан с надпис 'СТОРНО' съдържа следните реквизити: номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (единен идентификационен код по БУЛСТАТ, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.

2.20 лв. без вкл. ДДС

Добави в кошницата

Експресна поръчка